بسم الله الرحمن الرحيم
تيم جوجيتسو کرمان با کسب سه مدال برنز در مسابقات قهرماني کشور جوانان و نه وازا بزرگسالان به کار خود خاتمه داد.
به نقل از استاد زيد آبادي نماينده انجمن جوجيتسو کرمان
آقايان حامد زيدآبادي و علي زيدآبادي در کاتا مقام سوم را کسب کردند و همچنين فايتر وزن +94 کيلوگرم آقاي محسن جلال کمالي در مسابقات نه وازا مقام سوم را کسب کرد
جا داراد از تمامي مسئولين برگزاري به خصوص جناب سردار رستميان ،آقاي سلمان خويي تشکر ويژه کرد
و همچنين از کادر داوري به خصوص از آقايان يزداني ، ممبيني ، يکتاپرست ، سيروس هدايت ، حصاري و… به خاطر قضاوت خوبشان و کادر پزشکي و امنيتي به خاطر انجام وظيفه بدون هيچ کم و کاستي تشکر کرد

از بچه هاي استان کرمان هم به دليل نظم و انضباط تيمي ، اخلاق ورزشکاري و روحيه ي پهلواني ، و استقامت در مسابقه تشکر و از آقايان استاد زيدآبادي و طالقاني که تيم را سرپرستي و مربيگري کردند هم تشکر مي کنيم

jujitsu-kerman.ir-Esfahan (41)

عکس هاي اين دوره از مسابقه در مطالب بعدي ارائه مي گردد
با تشکر